Snoeiwerkzaamheden 

Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf

Jan Beers
Bomenrooi en boomverzorgingsbedrijf Jan Beers Cranenburgsestraat 107, 6562 LT Groesbeek Gem. Berg en Dal. Tel: 024-3976168 Mob: 06-53139375
Start Achtergrond Werkzaamheden Contact Informatie

De ins en outs van het snoeien van bomen.

Het snoeien van bomen heeft verschillende redenen die mede bepalen of, en hoe dit uitgevoerd moet worden. E.e.a. is oa. gelegen in de

locatie, de overlast die de betreffende boom oplevert en last but not least, de gevaarzetting van de betreffende bomen. Mede a.g.v. de

twee laatste factoren is ervaring een must. Vandaar dat de inschakeling van een ervaren boomverzorger als Jan Beers onontbeerlijk is.

Veiligheid is een van de aspecten die Jan Beers boomverzorging hoog in het vaandel heeft staan. Vaak zal er gebruik gemaakt (moeten)

worden van een kraan. Daarnaast gaat hij het klimwerk niet uit de weg.

•             Innemen van kronen •             Het uitlichten van kronen •             Groot onderhoud / Onderhoudssnoei •             Snoeien om de takken te begeleiden •             Kandelaberen van bomen Kronen innemen: Het innemen van de kroon komt meestal wanneer de boom te groot wordt voor haar standplaats en er geen voldoende groeiruimte meer is voor de boom. Bij deze snoeiwijze wordt de kroon in zijn gehele omvang verkleind tot maximaal een derde van de kroon. De snoeiwonden zijn niet groter dan polsdikte om het overgroeien van de wonden te bevorderen. Kronen uitlichten: Het uitlichten van de kroon is bedoeld om de mechanische belasting op gesteltakken te verminderen en lichttoetreding in de kroon te stimuleren. De lichtval stimuleert de groei van de bladmassa in de binnenkroon. Door de toename van de bladmassa vormt zich extra diktegroei, wat het risico van uitzakkende takken of zelfs uitbrekende takken sterk vermindert. Het snoeiwerk gebeurt aan het uiteinde van de kroon met kleine snoeiwondjes om het overgroeien van de wonden te bevorderen. Onderhoudssnoei: Zodra een boom een gezonde conditie heeft en over voldoende groeiruimte beschikt, dan is het toch noodzakelijk om dood hout te verwijderen in het kader van de zorgplicht. Bij onderhoudssnoei in bomen word er minimaal gesnoeid. Wel wordt er geschauwd naar probleemtakken of gevaarlijke kroondelen, ziektes en schades. Indien deze aanwezig zijn, dan wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Begeleidingssnoei: Het doel van de begeleidingssnoei is het verkrijgen van een takvrije solide stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon. Tijdens de groei in de tijdelijke kroon snoeien wij probleemtakken weg uit de kroon om zo een optimale groei te stimuleren naar de blijvende kroon. Het aantal snoeibeurten hangt af van de boomsoort en de groeisnelheid. Per snoeibeurt wordt er maximaal 15 tot 20% bladmassa weggesnoeid. Kandelaberen van bomen: Kandelaberen is het in grote mate reduceren van de omvang van de kroon van een boom. In sommige gevallen zelfs tot een maximum van 50%. Het is een laatste redmiddel bij ernstige schades aan de kroon bijvoorbeeld door ernstige storm of bliksemschade of bij ernstige stabiliteitsproblemen. Gekandelaberde bomen moeten éénmaal in de vier jaar opnieuw gesnoeid worden omdat de grote wonden gaan inrotten en de aanhechtingen van de nieuw gevormde takken zwakker zijn.