Rooien van bomen 

Het correct rooien van bomen.

Veelal proberen wij te voorkomen dat een boom gerooid moet worden. Zeker als het hier een bijzonder exemplaar betreft. Indien gewenst en mogelijk, zal voordat een definitief besluit genomen wordt, eerst bekeken worden of een boombesparende actie mogelijk is. Pas dan zal de benodigde rooivergunning aangevraagd worden. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de noodzaak van het behandelen. Het rooien of vellen van een boom kan namelijk een veelvoud aan redenen hebben. Eén of meerdere bomen belemmert een aanbouw, de zware kruin laat te weinig zonlicht door, is een last voor buren of z’n vitaliteit is sterk verminderd waardoor de gevaarzetting te groot wordt. Opdrachtgevers waaronder particulieren, overheid, woningcorporaties en bedrijfsleven maken graag gebruik van het vakmanschap van Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf Jan Beers. Mede omdat wij een ruime ervaring hebben in het op een zo veilig mogelijke manier uitvoeren van onze werkzaamheden. De aanleg van wegen, nieuwbouwprojecten of opdrukkende wortelstelsels in het straatwerk, al deze uitingen van overlast vragen snel en accuraat werk. Dat maakt deel uit van onze expertise. Bij calamiteiten (stormschade) hanteren wij een 24uurs service. Verder nemen wij bij verschillende hoveniers binnen en buiten onze regio specifiek werk uit handen. Het rooien of, indien mogelijk het behandelen van bomen op lastige plaatsen, juist dat is onze specialiteit. Dit kan klimmend gebeuren of in voorkomende gevallen laten wij ons middels een kraan / hoogwerker op de gewenste hoogte brengen zodat wij de benodigde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om een juist advies te geven gekoppeld aan een betaalbare offerte, beoordelen wij elke situatie ter plekke en bespreken tevoren onze aanpak. Wenst u dat wij een boom niet alleen rooien of snoeien maar ook in hanteerbare stukken zagen, versnipperen en/of afvoeren? Naast de ervaring beschikken wij uiteraard over het nodige materieel, en waar dit niet van toepassing is zal dit door derden aangeleverd worden. Dat zijn overigens ook bedrijven met een langdurige ervaring en dientengevolge gaat onze samenwerking al jaren terug.

Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf

Jan Beers Start Achtergrond Werkzaamheden Contact Informatie
Bomenrooi en boomverzorgingsbedrijf Jan Beers Cranenburgsestraat 107, 6562 LT Groesbeek Gem. Berg en Dal. Tel: 024-3976168 Mob: 06-53139375