Disclaimer 

Disclaimer / vrijwaring..  

  Inhoud. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de met deze site samenwerkende bedrijven iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar.. Links naar andere sites. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.. Eigendomsrechten. Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf Jan Beers, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deser, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. "
Start Achtergrond Werkzaamheden Contact Informatie
Bomenrooi en boomverzorgingsbedrijf Jan Beers Cranenburgsestraat 107, 6562 LT Groesbeek Gem. Berg en Dal. Tel: 024-3976168 Mob: 06-53139375

Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf

Jan Beers