Boomverzorging 

Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf

Jan Beers
Bomenrooi en boomverzorgingsbedrijf Jan Beers Cranenburgsestraat 107, 6562 LT Groesbeek Gem. Berg en Dal. Tel: 024-3976168 Mob: 06-53139375
Start Achtergrond Werkzaamheden Contact Informatie

Boomverzorging & algemene informatie.

 

Boomverzorging is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig vak. Naast het rooien van bomen op alle mogelijke lokaties komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat er een boombesparende actie uitgevoerd moet worden. E.e.a. is vaak gelegen aan het feit dat Gemeenten steeds minder eenvoudig een rooivergunning afgeven door de strengere milieueisen. Tegenwoordig komen er meerdere soorten boomziekten voor, waardoor, afhankelijk van de ernst van deze, ingrijpen door een deskundige absoluut noodzakelijk is. Daarnaast is behandeling van een boom ook vaak noodzakelijk door schade veroorzaakt door een ongeval. Ook hier kan Boomverzorgingsbedrijf Jan Beers uitkomst bieden door zijn uitgebreide kennis. Bomenrooi en Boomverzorgingsbedrijf Jan Beers uit Groesbeek houdt zich bezig met alle aspecten van deze moderne boomverzorging. Een relatief klein maar ervaren onderneming die sinds 1992 als zelfstandig onderneming werkzaam is. Hij mag zich gediplomeerd boomverzorger noemen.Naast de eigenaar zelf zijn er geregeld een aantal ambulante medewerkers aanwezig met inmiddels een ruime ervaring in alle facetten van dit werk. Kortom een vertrouwd adres waar u terecht kunt voor een veelvoud van de voorkomende problemen als het aankomt op het rooien van bomen, dan wel het verzorgen van zieke bomen. Het werkgebied is veelal Gelderland, Limburg en Noord Brabant, maar ook buiten de landsgrenzen heeft hij veelvuldig ervaring opgedaan. Diverse boomziektes en andere veroorzakers van schade: Bacterievuur. Bacterievuur is een besmettelijke ziekte, die relatief weinig voorkomt. Als een boom deze ziekte heeft, dan moet de boom direct gekapt worden. Ook moet dit gemeld worden bij de boomspecialist van de gemeente. Een boom met bacterievuur is te herkennen aan het hout wat paars gekleurd is, de knoppen en bloesem sterven af en hieruit komt boomvocht vrij. Bacterievuur komt voor in soorten van de familie roos - appel - kers – achtigen. De perenboom, meidoornboom, (sier)kersboom en verwante soorten kunnen hieraan lijden Iepziekte. Midden in de zomer is het blad, normaal gesproken, fris en groen. Een zieke iep vertoont te vroeg herfstkleuren. Het blad verkleurt naar geel tot bruin en valt af. Dit begint met één tak en kan zich in enkele weken tijd verspreiden over de hele kroon. Kenmerkend zijn de zogenaamde vaantjes: kale takken met nog één of twee verdorde blaadjes aan de uiteinden. Met een scherp mes kunt u een deel van een aangetaste tak afsnijden. In geval van iepenziekte ziet u op het snijvlak donkerbruine tot zwarte stippen in de buitenste jaarringen, die tot een ring aaneengesloten kunnen zijn. Snijdt u de tak in de lengte door dan toont de verkleuring zich als donkerbruine strepen. Kanker. Deze schimmel, Sectria galligena, komt vooral voor op appelbomen. Op het hout ontstaan dode plekken die zich langzaam uitbreiden, totdat ze de ganse tak of boom omsluiten. In de herfst ontstaan rode stippen eromheen. Het hout onder de dode plekken is bruin. Bij jonge bomen of dunne takken zorgt de kankerplek voor een blokkering van het vochttransport. De tak of boom sterft dan af. Bij oudere takken en stammen blijft er veelal genoeg plaats over om dit transport te verzekeren. Gelukkig gaat de kanker niet zo snel vooruit en kan men hem met een scherp mes uitsnijden. Belangrijk hierbij is om zeker diep genoeg te snijden en ook tot in het levende hout te gaan. Als er ook maar een stukje schimmel blijft zitten, begint alles weer opnieuw. Kankerplekken zijn zeer gegeerd door nuttige en schadelijke insecten als overwinteringsplaats en als legplaats voor eitjes. Kanker heeft vooral vat op bomen in slechte conditie. Littekens van geplukte vruchten en van gevallen bladeren, maar ook snoeiwonden, gevorkte takken en sporen van wildvraat zijn ideale groeibodems voor kanker. In het algemeen geldt: hoe levenskrachtiger de boom, hoe sneller wonden overgroeid raken. Vermijd bij de snoei overdreven grote wonden ofbehandel deze met een efficiënte wondpasta. Bastwoekerziekte. De eerste symptomen van deze bacterieziekte bestaan uit bruine zwellingen op de bast. Deze barsten open waarop de boom een kurklaagje om de wond vormt. De bacterie breekt daardoorheen, waarop de boom weer reageert, enzovoorts. Zodoende ontstaan de karakteristieke bastwoekeringen op stam en takken van essen. In de kroon van aangetaste bomen komen dode takken voor. De algehele conditie kan zo afnemen dat de boom een gevaar wordt voor de omgeving. De ziekte komt voor bij essen. Overigens zijn niet alle essensoorten even gevoelig voor deze ziekte. Voorkomen of behandelen van de aandoening is niet mogelijk. Bij aanplant van essen is de soortkeuze van belang. Wanneer de boom is aangetast is het rooien van de boom noodzakelijk om gevaarlijke situaties te voorkomen.